RT Enigma - шаблон joomla Mp3
Luni, Decembrie 18, 2017

Consultanta in SSM

“Angajatorul trebuie sa asigure planificarea, organizarea si mijloacele necesare activitatii de prevenire si protectie in unitate si/sau intreprinderea sa” (Art. 13 L319/2006)
Abordarea corecta a sanatatii si securitatii in munca ofera oportunitati pentru imbunatatirea eficientei inteprinderii, precum si pentru protejarea lucratorilor.
Misiunea noastra este aceea de a va asigura intelegerea si implementarea normelor de sanatate si securitate in munca in cadrul companiei dumneavoastra , creand locuri de munca sigure si sanatoase.
Implicarea unei companii in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca ar trebui sa fie privita ca un aspect principal al functionarii acesteia.

Pret: CONTACT

Consultantii nostrii va ajuta sa rezolvati urmatoarele activitati de prevenire si protectie in conformitate cu prevederile art. 15, alin. (1), din HG 1425/2006 :

 • Realizarea studiului de Evaluare a factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.
 • Realizarea planului de Prevenire si Protectie.
 • Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii / intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru, si difuzarea acestora in intreprindere si/sau unitate numai dupa ce au fost aprobate de catre angajator.
 • Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului.
 • Verificarea insusirii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca stabilite prin fisa postului.
 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, in scris, a periodicitatii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea insusirii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite.
 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii.
 • Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca, daca este cazul.
 • Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor.
 • Monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca.
 • Efectuarea controalelor interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora.
 • Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.
 • Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie (daca este cazul), medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie.
 • Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini.